Yatkın Hukuk

“YATKIN HUKUK, Arb. Av. Aslı Yatkın Ve Av. Serkan Yatkın Tarafından 2023 Yılında Bodrum’da Faaliyet Göstermeye Başlamıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2012 Yılında Mezun Olan Aslı Yatkın Ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2012 Yılında Mezun Olan Serkan Yatkın, 10 Yılı Aşkın Süre Boyunca İstanbul’da Kurumsal Ve Bireysel Müvekkillere Hukuk Danışmanlığı Yapmıştır.

Özellikle İstanbul’da  Deneyimli Avukat Danışman Kadrosunun Da Desteği İle Bireysel Ve Kurumsal Hukuk Danışmanlığı Hizmetlerini Türkiye’nin Birçok Şehrinde Faaliyet Gösteren Müvekkillerine Arabuluculuk, Sözleşmeler Hukuku,İnsan Kaynakları Regülasyonu, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk,  Aile Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Vergi Hukuku, Rekabet Hukuku, İcra Ve İflas Hukuku, Reklamların Mevzuata Uygunluk Denetimi, Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku İle Kat Mülkiyeti Ve Kira Uyuşmazlıkları Alanlarında Da Hizmet Vermektedir.”

Hizmetlerimiz

Sıkça Sorulan Sorular

TÜMÜ

Avukatınızla gerçekleştireceğiniz görüşme neticesinde avukatınız gerçekleştirilecek işlemin genel ya da özel vekaletname ile çözümlenmesi gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Avukatınızın talebi doğrultusunda vekaletname çıkartmak için gideceğiniz noterde avukatınızın size vereceği vekalet bilgilerini notere iletmeniz yeterli olacaktır.

Hakkınızı mahkeme önünde savunmak ve kazanabilmek amacıyla konuya uygun ve net bir talep sonucunu içerir dava dilekçenizi delillerinizle birlikte mahkemeye sunmanız gerekmektedir. Dilekçenizi mahkemeye sunarken kanunun aradığı koşullara uygun olarak dilekçenin düzenlenmiş olmasını ve mahkemenin belirlediği harç ve masrafların da yatırılmasını gerektiği unutulmamalıdır. Bu kapsamda herhangi bir hak kaybına uğranmaması amacıyla alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

Hakkınızda dava açıldığını e-devlet üzerinden yahut vatandaş- Uyap sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz. Yine ikamet adresinize gelecek mahkeme tebligatı ile de hakkınızda dava açıldığını öğrenmiş olursunuz. Tebligatın tarafınıza tebliğinden itibaren dava konusu alanında uzman bir avukatla görüşmenizi ve hukuki yardım almanızı hak ve süre kaybına uğramamanız için önemle tavsiye ederiz.

Dava açılırken mahkemeye verilecek olan dava dilekçesinde özel hukuka ilişkin bir dava açılacaksa 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. Maddesinde belirtilen unsurların yer alması gerekmektedir. Bunlar mahkemenin adı, davacı ile davalının adı soyadı adresi, davacının TC kimlik numarası, varsa tarafların kanuni temsilcileri veya vekilinin bilgileri dava konusu ve varsa dava konusunun değeri, davacının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispatlanacağı, dayanılan hukuki sebepler, açık bir şekilde talep sonucu ve davacının ya da varsa kanuni temsilcisi veya vekilinin imzasının tamamlanarak dava dilekçesinin hazırlanması gerekmektedir. Dava dilekçesinin hazırlanarak davanın hazırlanması hukuki bir konu olması nedeniyle alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.